Programmeren

Als je programmeert, moet je je de taal van de computer eigen maken... binaire code. Dat is niet evident! Daarom zijn er tussenliggende programmeertalen ontwikkeld die voldoende duidelijk zijn voor de mens, maar ook voor de machine.

Presentatie van deze les

Codevoorbeelden Processing

Oefening matrix

Arduino 

Voor de tweede en derde les moet je de Arduino-programmeeromgeving installeren op je computer. 

Installeer Arduino

Processing

Voor de volgende lessen moet je eveneens Processing installeren.

Installeer Processing