Deel 1

3.4 Programmeergereedschap: wegwijs in programmeren

Functies en methodes

void setup(){  	
  size(400, 400);  	
  background(0);  	
  stroke(255);  	
  ellipse(200, 200, 300, 300);  
}  

Herhalen en nogmaals herhalen

Voorbeeld 1:

void setup() { 
} 

int positie = 0; 
void draw(){  
   background(204);  
   positie++;  
   ellipse(positie, 20, positie, 80);  
   if (positie > width) {   
        positie = 0;  
   } 
} 

Voorbeeld 2

void setup() { 	
noLoop(); 
} 

int positie = 0; 
void draw() {  
  background(204);  
  positie++;  
  ellipse(positie, 20, positie, 80);  
  if (positie > width) {   
    positie = 0;  
  } 
} 
void mousePressed() {  
  loop(); 
} 

Voorbeeld 3

void draw() {  
  if (keyPressed == true) {   
    fill(122);  
  } else {   
    fill(0);  
  } 
  ellipse(25, 25, 50, 50); 
} 

Tijdbesparende herhalingen

void setup() {  
  size(600, 600); 
} 
void draw() {  
  background(204);  
  for (int xpos = 30; xpos < 600; xpos = xpos+30) {   
    for (int ypos = 30; ypos < 600; ypos = ypos+30) {    
      ellipse(xpos, ypos, 20, 20);   
      }  
  } 
} 

Voorbeeld 1:

void setup() {  
  size(600, 600); 
} 

void draw() {  
  background(204);  
  for (int xpos = 30; xpos < 600; xpos = xpos+30) {   
    for (int ypos = 30; ypos < 600; ypos = ypos+30) {    
      fill(xpos, ypos, 0);    
      ellipse(xpos-mouseY, ypos-mouseX, mouseX, mouseY);   
    }  
  } 
} 
home