PHP include: bestanden insluiten voor hergebruik

Met het include-statement beschik je in PHP over een krachtig instrument. Blokjes code die je in meerdere PHP-bestanden nodig hebt, kan je opslaan in een afzonderlijk bestand. 

Op die manier kan je de toegangsgegevens van je databank in een afzonderlijk bestand opslaan. We noemen dit bestand "config.php".

1. Uit de PHP-code van vorige les, knip je de volgende regels.

$servername = "ADRES of HOST"; 
$username = "GEBRUIKERSNAAM"; 
$password = "WACHTWOORD"; 
$dbname = "DATABANKNAAM"; 
2. Je plakt ze in een nieuw bestand dat je bewaart onder de naam config.php:
<?PHP
$servername = "ADRES of HOST";
$username = "GEBRUIKERSNAAM";
$password = "WACHTWOORD";
$dbname = "DATABANKNAAM";
?>
3. In de PHP-pagina waar je deze code hebt uit weggehaald, schrijf je nu:

include "config.php";

Zoeken in een databank met PHP

home