PHP: een website automatiseren met PHP

Met de taal PHP kan je een webmaster "programmeren". Dat klinkt nogal vreemd, maar in feite klopt het wel. Als je heel veel gegevens wil tonen op een website (artikels, producten...), dan is het niet handig om als webmaster per artikel een nieuwe HTML-pagina te moeten bouwen. 

Zoals we eerder al hebben gezien kan je inhouden bewaren in een gestructureerde databank zoals MySQL (of MariaDB). Op de server zelf plaatsen we dan een stuk "software" dat het werk van de webmaster automatiseert. We schrijven m.a.w. een stuk software dat de gegevens uit de databank leest en ze automatisch omzet in de HTML. Het eindresultaat (de HTML-pagina met daarin de inhoud uit de databank) wordt naar de browser van de websitebezoeker gestuurd. 

Hoe gaat dat precies in zijn werk?

1. Wat heb je nodig: de ingrediënten

- Je artikels zijn in een databank op de server opgeslagen in één of meerdere tabellen. Zie Een databank in MySQL.

- Op de webserver is de software PHP geïnstalleerd. Dat is een stuk software dat PHP-code kan omzetten in HTML, maar ook heel wat andere dingen kan doen.

2. Het "recept"

 1. Een websitebezoeker vraagt via zijn/haar browser jouw website op.
 2. De startpagina van je site heet niet "index.html", maar "index.php".
 3. De server merkt dat de bezoeker een PHP-pagina (de extensie van het bestand is immers niet .html, maar .php) opvraagt.
 4. De server stuurt index.php daarom niet meteen naar de browser. Hij stuurt het naar de PHP-software.
 5. De PHP-software voert alle PHP-instructies die in het bestand zitten uit en zet die om in HTML.
 6. De server stuurt het HTML-resultaat naar de browser.
 7. De websitebezoeker zal in de broncode van de pagina gaan PHP-code meer zien, maar enkel HTML.

3. Een voorbeeld

<!DOCTYPE html>
<html lang="">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mijn eerste PHP-pagina</title>
</head>
<body>
  <?PHP
    //hier komen de PHP-instructies. Bijvoorbeeld: instructies om een databank te openen.
  ?>
</body>
</html>

Webontwikkeling met PHP: een databanktabel omzetten in HTML

home