Objecten animeren

Je kan de eigenschappen van 3D-objecten in een VR-scene animeren met het attribuut "animation".  Het animatie-attribuut verwacht een aantal parameters. In eerste instantie welke eigenschap van het object je wil animeren(bijvoorbeeld "rotation") en vervolgens de specificaties van die animatie.

animation="property: rotation; to: 0 360 0; loop: true; dur: 10000"
propertyrotation
to0 360 0
looptrue
dur10000 (milliseconden)
......

Een voorbeeld:

<html>  
    <head>   
       <script src="https://aframe.io/releases/0.9.2/aframe.min.js"></script>  
    </head>  
    <body>   
       <a-scene>    
         <a-assets>  
            <img id="space" src="images/melkweg.jpg">      
            <img id="wolk" src="images/wolken.jpg">    
         </a-assets>
         <a-sphere src="#wolk" radius="2.25" color="#FF0000" position="0 0 -10" 
           animation="property: rotation; to: 0 360 0; loop: true; dur: 10000"></a-sphere>          
         <a-sky src="#space"></a-sky>   
       </a-scene>  
    </body> 
</html>
Demo

home