Waaraan moet je website voldoen?

Houd er rekening mee dat je je website zelf dient te bouwen. Een gedownload HTML/CSS-sjabloon komt niet in aanmerking voor evaluatie, ook al levert het meteen en snel resultaat. 

Opbouw en samenstelling van de site

 1. Uw site moet bestaan uit minimaal 5 onderdelen. In het geval van een klassieke website zijn dit vijf verschillende html-pagina's. Indien je kiest voor een "one page design", dan moet je webpagina vijf onderscheiden blokken informatie bevatten die eveneens via de navigatiebalk bereikbaar zijn.
 2. Elke webpagina is geschreven in HTML. HTML-markeringen schrijf je met kleine letters (dus niet <P>...</P>, maar <p>...</p>).
 3. De opmaak van je website doe je in een afzonderlijk CSS-bestand.
 4. De mappenstructuur moet overzichtelijk zijn: vb. een map "style", een map "images"....
 5. Responsiviteit: de site moet mobiel functioneren. Je test dit vooraf uit.
 6. Je bouwt je site met HTML, CSS en javascript. Je mag hierbij gebruik maken van het door mij aangeleverde CSS-bestand en dit eveneens op je eigen site bewaren.
 7. Je mag gebruik maken van javascriptframeworks zoals jQuery en bijhorende plugins.
 8. Je site BESTAAT NIET uit een gedownload HTML/CSS-sjabloon dat door een andere ontwerper is gebouwd. Bedoeling is dat je kan vermelden hoe je je HTML en CSS hebt samengesteld.
 9. Voor lettertypes mag je gebruik maken van de lettertypes op Google Fonts.

Naamgeving

 1. De bestandsnamen en de mapnamen mogen enkel kleine letters bevatten, geen spaties, hoofdletters of vreemde tekens.
 2. De startpagina moet de naam "index.html" krijgen.

Stijl en vormgeving

 • Je zorgt voor een eenvormigheid van stijl: kleuren, lettertypes, afbeeldingen.
 • Stijlkenmerken neem je op in je CSS-bestand(en), niet in HTML!
 • Je kan foutloos en zinvol gebruik maken van ID's en stijlklassen.

Spelling en teksten

 1. De tekstinhouden moeten doordacht en gestructureerd zijn en vrij van spelling- en taalfouten. 
 2. Wie eraan denkt om zijn/haar website in een andere taal te bouwen: ook daar geldt een correct taalgebruik. Laat je werk controleren door een "native speaker". Bewijs tijdens je presentatie ook of de gekozen taal correspondeert met je doelpubliek.
 3. De inhoud van de teksten moet vrij zijn van "plagiaat". Een volledige site bouwen met inhouden van andere sites of andere bronnen, komt niet in aanmerking voor evaluatie. Je mag citeren, maar dan vermeld je duidelijk de bron. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Citaatrecht)
 4. Films van online videoservices zoals YouTube en Vimeo, mogen in de pagina's geïntegreerd worden.
 5. Andere MASHUP-elementen zoals Google Maps mogen eveneens opgenomen worden.
 6. Afbeeldingen van diensten als pixabay.com mogen gebruikt worden. Vermeld echter (eventueel op een afzonderlijke disclaimerpagina) de bron, indien de online dienst of de licentie hierom vraagt. 

Auteursrechten

Houd rekening met de auteursrechten. Als je teksten en/of andere inhoudelijke elementen van derden gebruikt op je site zonder bronvermelding, dan komt dit overeen met plagiaat. Het kan leiden tot het niet slagen voor dit vak.

Grootte van de bestanden

 1. Zorg dat een (individuele) foto nooit groter is dan 1mb. Probeer de totale grootte van je site onder de 25mb te houden.
 2. Als je films in je site wil opnemen, link ze dan van online diensten zoals VIMEO of YouTube. Je publiceert een filmbestand niet op je eigen site.

SEO

Elke pagina moet de volgende SEO-elementen bevatten:

 1. Een <title>-tag
 2. Metatags zoals description, author en keywords
 3. OG-tags voor sociale media
 4. JSON-LD-data kunnen extra punten opleveren.

Wat mag:

- robots.txt
- sitemap.xml
- social buttons
- microtags


Interactief

Je site moet minimaal één interactief element bevatten dat gebruiktmaakt van JAVASCRIPT (en/of jQuery). Je moet in staat zijn om voorbeeldcode te integreren in je eigen site. Voorbeelden: een slideshow, srcoll-elementen, uitklapmenu's...

Permanente evaluatie

Wekelijks moet je je nieuwe versie uploaden. Doe je dit niet, dan kan je niet beoordeeld worden voor PE en kan dit leiden tot een 0 voor PE. Het uploaden van je mappen en bestanden doe je via schoolvoorbeeld.be/task

 1. Wekelijks moet je de laatste versie van je site uploaden. Werkbestanden (zoals PSD-bestanden enz.) voeg je niet toe aan de site.
 2. Je site heeft een overzichtelijke en duidelijke structuur, ook in de naamgeving.
 3. Namen van bestanden en mappen op je site mogen geen hoofdletters, spaties of vreemde tekens bevatten (a-z).
 4. Je kan de website ook (indien gewenst) uploaden via FTP-toegang. De gebruikersnaam en het wachtwoord die je hiervoor ontvangt, mogen onder geen beding onder derden (of via sociale media) worden verspreid. 
 5. Voor je (klassikale) presentatie controleer je grondig of je hele site ook effectief online functioneert.
 6. Er zijn 10 uploadmomenten (ruwweg komt dit overeen met een uploadmoment per leesweek). Er is één uploadmoment voorzien voor de definitieve versie.  Samen geeft dit 11 uploadmomenten. Je kan op elk gewenst moment uploaden, maar de "uploadmomenten" gaat om 11 momenten waarop je "upload" automatisch wordt gecontroleerd. 

Presentatie

Je presenteert je site tijdens een afgesproken moment. De lector geeft je dan online feedback. Daarna krijg je dan de kans om de feedback te verwerken. De lector geeft je in die laatste weken geen persoonlijke feedback meer

Eindevaluatie

Bij de eindbeoordeling houdt de lector rekening met alle bovengenoemde elementen. Je resultaat verschijnt bij de andere examenresultaten. Je resultaat is gebaseerd op de wekelijkse uploads én het proces. De lector evalueert het proces waarbij je website stapsgewijs tot stand komt. De lector kijkt dus niet hoofdzakelijk naar het eindproduct, maar naar het hele proces. 

Studiewijzer

Op Toledo vind je deze voorwaarden in de studiewijzer. Je kan ze ook openen via https://www.schoolvoorbeeld.be/nodig/webdesignsw.pdf
Opgelet: de einddatum van afsluiting van de toegang, maakt de lector je bekend. Die kan afhankelijk van het schooljaar en het semester wijzigen.

home