Icoontjes toevoegen

1. Voeg de volgende twee regels toe aan de head van alle webpagina's waarin je icoontjes wil gebruiken.

<link rel="stylesheet" href="https://maxst.icons8.com/vue-static/landings/line-awesome/line-awesome/1.3.0/css/line-awesome.min.css">3. Klik op het gewenste icoontje.

2. Ga naar https://icons8.com/line-awesome

3. Klik op het gewenste icoontje.

4. Een popup verschijnt.


5. Kopieer het stukje HTML-code onderaan het popupvenster.

6. Plak de gekopieerde code op de gewenste plaats in het body-element van je webpagina.

home