Crowl::UI::Wimp::Windows

Vensters bouwen in Crowl

1. Link het javascriptbestand.
Absolute pad: icarosp/ui/crowl.modals/jq.crowl.modal.js

2. Voeg een link toe waarmee je het venster wil openen:

<a href="inhoudvenster.html" class="OpenWin">Open</a>

Andere mogelijkheden:

<p data-content="Deze inhoud moet in het venster getoond worden" class="OpenWin">Inhoud van de alinea waarop kan geklikt worden.</p>

3. Voeg het javascript toe:

$(".OpenWin").jqCrowlModal();
4. Bepaal het uitzicht van het venster:
$(".OpenWin").jqCrowlModal({
   width:"80vw",
   height:"80vh",
   background:"white",
   animation:"bigEntrance",
   roundedCorners: "4px",
   shadow:true 
});


Voor alle animatieklassen: Animatie-effecten in Crowl

5. Bepaal wanneer het venster moet opengaan:

$(".OpenWin").jqCrowlModal({
   events: "click contextmenu" 
});

Standaard opent een venster bij een klik of rechtsklik op het element. Je kan meerdere events tegelijk opnemen, gescheiden door een spatie.


6. Bepaal waar het venster moet opengaan:

$(".OpenWin").jqCrowlModal({
   location: "centercenter" 
});

Browservenster gerelateerde positie:

topleft, topcenter, topright
centerleft, centercenter, centerright
bottomleft, bottomcenter, bottomright

Muisgerelateerde positie*:

mouseleft, mousetop, mouseright, mousebottom

Elementgerelateerde positie**:

elementleft, elementtop, elementright, elementbottom


* en **: 

de optie bubble:true zal een pijtlje in het venster weergeven, afhankelijk van de positie van het venster.


7. Knoppen

$(".OpenWin").jqCrowlModal({
   buttons: {
     closemodal: false /*default*/,
     submit: true /*default*/,
     cancel: false /*default*/
   },   
   buttontext: {
     submit: "OK",
     cancel: "ANNULEER"
   },
   onSubmit: function(){
     /*Uw code*/
   },
   onCancel: function(){
     /*Uw code*/
   },
   onClose: function(){
     /*Uw code*/
   } 
});

Andere opties

 • Stijl en opmaak:
 • menubaralign (string: left, right)
 • color (string colorcode): tekstkleur
 • customclass (string): CSS-stijlklasse
 • buttonClass (string): CSS-stijlklasse voor OK/Cancel-knop

  Automatisch verbergen:
 • autohide (boolean)
 • autohidetime (number: millisconden)
 • remove (boolean): verbergen als de muis een bepaalde actie uitvoert op het trigger-element
 • removeEvent (js-event): mouseout (kies uiteraard een andere event dan het trigger-event)

Overlay:
overlay (boolean)
overlaybg (string: HTML-color)

 • Methods:
  onOverlayClick (function): trigger bij het klikken op de "overlay"-achtergrond
 • beforeOpen (function): trigger voor het venster opent
 • onOpen (function): trigger bij het openen van een venster
 • onLoaded (function): trigger wanneer de data in het modal-venster zijn ingelezen.
  onAutoHide (function): trigger als het venster automatisch is verborgen.
 • beforeAppend: function(e){}: functie wordt uitgevoerd vooraleer de "modal" wordt toegevoegd.
 • dynamicURL: function(e){}: oproepen van externe url met XHR-request
 • onClose: function(e){}: trigger wanneer de modal wordt afgesloten
 • onSubmit: function(e){}: trigger wanneer de modal wordt afgesloten met de "ok"-knop.
 • onCancel: function(e){}: trigger wanneer de modal wordt afgesloten met de "cancel"-knop
  onOverlayClick: function(e){}: trigger wanneer de gebruiker op de "overlay"-laag klikt.

Triggerelement

 • this.triggerelement: in een method opvragen met elke element de modal is geactiveerd
 • this.modalid: het unieke id van het venster opvragen in een method

 • Muis:
 • followmouse (boolean): Het venster volgt de muisbeweging. Werkt enkel bij muisposities (mouseleft, mouseright, mousetop, mousebottom). Standaardwaarde "false".

  Voorbeeld met "overlay-background":

Inhoud van het vensters

1. Via een HREF-attribuut bij een link. Dit kan een "externe pagina" zijn of een onderdeel uit de pagina zelf (met een bepaalde id).

<a href="inhoudvenster.html" class="OpenWin">Open</a>

<a href="#inhoud" class="OpenWin">Open</a>

Wanneer geen HREF-attribuut is voorzien, kijkt het script naar een data-content-attribuut.

2. Via een data-content-attribuut:

<p data-content="Deze inhoud moet in het venster getoond worden" class="OpenWin>
   Inhoud van de alinea waarop kan geklikt worden. 
</p>
Wanneer geen HREF- en geen data-content-attribuut is voorzien, moet de content via javascript worden ingesteld. Zoniet zal er geen venster weergegeven worden.

4. Via javascript: 

De tekst kan rechtstreeks geplaatst worden:

$(".OpenWin").jqCrowlModal({
    width:"80vw",
    height:"80vh",
    content: "Dit is de tekst" 
});
 • Een extern bestand ophalen (adres voorafgegaan door url:):
$(".OpenWin").jqCrowlModal({
    width:"80vw",
    height:"80vh",
    content: "url:inhoud.html" 
});

Waarschuwing 

Drie parameters:

1. De boodschap.

2. De positie op het scherm.

3. De weergavetijd in milliseconden.

CrowlWarning("Dit is de allerlaatste keer!", "topright", 2000);


Bevestigingsvenster

Parameters:

1. De boodschap.

2. Een functie die moet uitgevoerd worden na de bevestiging.

CrowlConfirm("U stort uw spaargeld onmiddellijk op mijn rekening", function(){
   alert("Te laat"); 
});


Melding

Twee parameters:

1. De boodschap.

2. Positie op het scherm.

CrowlNotification("Wat uitleg over het gebruik", "bottomleft");

Tooltips

U kan tooltips weergeven bij een element. 


Parameters:

1. Het attribuut van het element waaruit u de inhoud wil ophalen.

2. De muispositie waar de tooltip moet verschijnen.

$("a").jqCrowlTooltips("title", "mouseleft");

home