Crowl::Toddler - Community Edition

Crowl biedt een open source versie (MIT-licentie) aan van het CMS. Deze versie verschilt grondig van de professionele versie. Crowl::Toddler en Crowl::Master zijn twee zelfstandige producten. Enkel het concept van het werken met artikels en "groepen" van artikels blijft behouden. 

Doelpubliek is de webmaster die graag de volledige controle heeft over haar/zijn HTML- en CSS-sjablonen, maar toch aan de klant de mogelijkheid wil bieden om de inhouden van de webpagina's aan te passen. 

1. Crowl::Toddler installeren

De webmaster moet 7 stappen zetten:

 1. Download Crowl::Toddler.
 2. Pak het ZIP-bestand uit.
 3. Voer de databankgegevens, en de CMS-account in in config.php.
 4. Upload de map CMS in zijn geheel via FTP.
 5. Ga naar uwsite.ext/cms/install.php
 6. Verwijder het bestand install.php en het bestand crowltoddler.sql (in de map CMS)
 7. Meld je aan via www.uwsite.ext/cms/


NIEUWE HANDLEIDINGEN

 Handleidingen


2. Crowl::Toddler gebruiken in je pagina's

Gebruik om het even welk HTML-sjabloon (bijvoorbeeld van html5up.net of schrijf er zelf één. Upload je site via FTP in de "root"map. 

De basismap van je site kan er dan als volgt uitzien:


Artikels toevoegen en weergeven

In het CMS kan jij of de klant teksten (artikels) toevoegen.

De webmaster kan die artikels nu weergeven in elke gewenste webpagina.

OPGELET: PHP-extensie!

Eén stap is belangrijk: pagina's waarin je artikels wil weergeven, moeten de extensie php hebben. Als je startpagina bijvoorbeeld index.html heet, dan moet je die nu hernoemen naar index.php enz.

Artikels weergeven

Om het gebruik van Crowl::Toddler zo eenvoudig mogelijk te houden, heb ik "abstractie" gemaakt van heel wat PHP-code die je normalerwijze zou moeten schrijven om een databank uit te lezen. 

Hierdoor kan je je meer toespitsen op wat je goed kent als webmaster nl. html en css.

1. Voeg de volgende regels toe bovenaan in je webpagina's (opgelet: enkel aan bestanden met de extensie PHP).

<?PHP  
include "cms/config.php";  
include "cms/io/db.php";  
?>
Je merkt dat we hierdoor twee bestanden "insluiten" in onze pagina nl. config.php in de map cms en db.php in de map cms/io/.

2. Bedoeling is dat we één of meerdere artikels uit de databank gaan "opvragen" en die in een HTML-sjabloon (template) gaan plakken. Stel je voor dat we de titel van elk artikel willen weergeven als een <h1> en de tekst (content) als een <p>, dan zouden we de onderstaande code kunnen schrijven. 

<?PHP 
$template = '
      <h1><ct:title/></h1>
      <p><ct:content/></h1> 
'; 
?>
Er gebeurt op dit moment nog "niets zichtbaars" in je webpagina.

3. Bedoeling is dat we nu in onze databanktabel een zoekopdracht uitvoeren.

<?PHP  
$weergave = new JOURNALIST("select * from articles");  
$weergave->PASTE($template);  
?>

4. De artikels die beantwoorden aan jouw zoekopdracht (select * from articles) worden nu weergegeven in je pagina.Lijst van artikels

Het is vrij eenvoudig om een lijst van artikels te maken en elk artikel te openen wanneer je op de link klikt.

Bekijk het in de film.Een zoekvenster maken

Met Crowl::Toddler kan je een eenvoudig zoekvenster maken om de gebruiker de mogelijkheid te geven om te zoeken in de databank.Zoeken zonder pagina te verversen

3. Artikels groeperen (OPGELET: nieuwe versie van db.php voor nodig)

 1. Download Crowl::Toddler (v2) via de link bovenaan deze pagina. 
 2. Download vervolgens deze nieuwe versie van db.php: www.schoolvoorbeeld.be/zips/dbphp.zip
 3. Pak het ZIP-bestand uit.
 4. Upload het bestand db.php in de map cms/io/ en vervang het bestand db.php dat je in die map al vindt. 

Net zoals je in een krant artikels kan toevoegen aan een rubriek (vb. voetbalnieuws), kan je in Crowl::Toddler artikels toevoegen aan een "groep". 

Hoe ga je te werk?

- De webmaster maakt een groep van artikels en voegt die groep met PHP-code toe aan een bepaalde webpagina.

- De klant/gebruiker schrijft een artikel en voegt het toe aan een groep.

Artikels in een groep plaatsen of verwijderen

De klant kan via de beheerpagina zelf artikels toevoegen aan of verwijderen uit een groep.Een groep gebruiken in een pagina

De webmaster/webdesigner bepaalt welke groep in welke pagina terechtkomt.

Om de groep met id 21 te openen, voegt de webmaster de volgende code toe aan een webpagina:

<?PHP 
$feestdagen = new OPENGROUP(21); 
$feestdagen->PASTE($template); 
?>
Uiteraard is de benaming $feestdagen een willekeurige benaming. In het voorbeeldje in de film toon ik artikels over feestdagen, daarom heb ik die naam dan ook gekozen. Je bent natuurlijk vrij om een andere naam te kiezen. Ook de naam van het sjabloon $template, mag je zelf bepalen. Vergeet uiteraard niet dat je de naam van een bestaand sjabloon moet gebruiken. Dat sjabloon moet je eerder in je pagina hebben gedefinieerd (zie hogerop).


Nog niet helemaal klaar. Tijd voor wat koffie.

home