beeldbewerking-en-video

1. Gepercipieerd gebruiksgemak

Esthetische ontwerpen wekken de perceptie dat ze eenvoudiger in gebruik en dus gebruiksvriendelijker zijn, ook al is dit niet automatisch zo. Esthetische ontwerpen nodigen meer uit tot een positieve attitude. Mensen zijn ook toegeeflijker en toleranter tegenover ontwerpfouten als het ontwerp er esthetisch goed uitziet. Een mooi interface-ontwerp werkt als katalysator voor de creativiteit en probleemoplossend denken. Minder esthetische ontwerpen, verstikken de creativiteit. Esthetische ontwerpen worden sneller geaccepteerd, en wekken de indruk dat ze gebruiksvriendelijker zijn. Uiteraard blijft “schoonheid” en “esthetiek” een zeer subjectief gegeven, maar de perceptie is op dit vlak moeilijk te wijzigen. Denk aan het idee dat veel Applegebruikers hebben over de producten van hun favoriete merk. Wie aan Apple denkt, denkt aan mooi design, gebruiksvriendelijkheid, eenvoud in gebruik, stabiliteit... ook al klopt dat niet altijd. Voor concurrenten is het bijzonder moeilijk om die perceptie voor de eigen productlijn op te wekken.

2. Kleuren

“Over kleuren en smaken valt niet te discussiëren” zegt het spreekwoord. Nochtans klopt dit niet helemaal. Je kan twee kleuren die op het eerste zicht met elkaar “vloeken” bij elkaar plaatsen als dat uw smaak is. Maar wanneer je er andere kleuren of tinten bij betrekt, gaat die stelling niet meer op. Passende kleurcombinaties kan je wiskundig berekenen. Niet alle kleuren of tinten passen bij elkaar. Op paletton.com kan je passende kleurpaletten berekenenen voor je eigen ontwerpen.

Consistentie van stijl en kleur maken een systeem meer helder en bruikbaar.

3. Fibonaccireeksen en de Gulden Snede

Oeps, dit lijkt wel een stukje wiskunde en dat is het ook. Fibonaccireeksen (oneerbiedig ook wel eens “konijnenreeksen” genoemd naar het voortplantingsgedrag waarmee deze dieren worden vereenzelvigd) komen in de natuur heel vaak voor. In een Fibonaccireeks is elk volgend getal de som van de twee voorgaande getallen

Fibonaccireeksen duiken op in de natuur, maar ook in de vormgeving.

Vaak gebruikt men Fibonaccireeks in nauw verband met de zogenaamde Gulden Snede, één van de invloedrijkste patronen in wiskunde en vormgeving. Bij de Gulden Snede snijdt men een rechthoek zodanig in twee delen dat (…lees nu even heel aandachtig …) het grootste deel en het kleinste deel zich net zo verhouden als het grootste deel tov. de ganse rechthoek. Euh???? Je merkt het al in het bovenstaande voorbeeld. In de rechthoek hebben we een vierkant afgezonder van 8 bij 8 ruitjes en eentje van 5 bij 8 ruitjes. Je kan die kleinste rechthoek opnieuw gaan indelen zodat je (net zoals in een Fibonaccireeks) opnieuw een gelijkaardige verhouding verkrijgt.

Plaats je een passer op het scheidingspunt tussen twee vierhoeken en trek je een kwartcirkel, dan bekom je een soort van spiraalvorm. De Gulden Snede duikt op in de natuur en reeds in de Oudheid gebruikten kunstenaar het in de architectuur en de kunst.

De Gulden Snede bereken je op de volgende manier: a : b = (a+b) : a (waarbij a en b de verhouding zijn van de brede en de lange zijde). De verhouding tussen a en b heet het Gulden Getal en uitgedrukt met de Griekse letter PHI (opgelet: niet PI of 3,14...)


Is het een voorbeeld van onze onbewuste voorkeur voor esthetiek en verhoudingen?

4. Vorm volgt functie

In de architectuur en vormgeving dook vooral sinds de twintigste eeuw de idee op dat esthetiek ondergeschikt is aan de functie. Functies zijn inderdaad minder subjectief dan esthetische overwegingen. Toch heeft het voorgaande al duidelijk aangeduid dat esthetiek niet onbelangrijk is. Als ontwerper kies je niet tussen vorm en functie. De vorm kan best wel afgestemd zijn op de functie. De functionaliteit mag niet verloren gaan achter het uitzicht.

e. 

5. Symmetrie

Symmetrie wordt altijd als schoon ervaren. We onderscheiden drie vormen van symmetrie

  1. Weerspiegeling,

  2. rotatie,

  3. translatie

Symmetrie in webdesign.3

6. Leesbaarheid

Een interface/ontwerp moet vlot leesbaar zijn. Het letterbeeld, het gekozen lettertype, de lettergrootte kunnen de leesbaarheid bevorderen of kraken. In doorlopende tekst gebruik je een vlot leesbaar lettertype. Schreefloze letters zijn vlotter leesbaar voor dyslectici, maar uiteindelijk haalt iedereen er voordeel uit.

Leesbaarheid gaat verder dan enkel het kunnen lezen van een aanwezige tekst. De informatie moet vlot opgenomen worden en bestendigen in het geheugen en de herinnering van de eindgebruiker. Informatie in welke vorm ook (teksten, afbeeldingen, artikels, invulformulieren...) kunnen zo gepresenteerd worden dat de informatie vlotter toegankelijk is en de gebruiker meteen een duidelijk overzicht krijgt.

Referenties

KNIGHT, K., "Symmetry in Design: Concepts, Tips and Examples", (http://sixrevisions.com/web_design/symmetry-design/), Geraadpleegd op 9 september 2015.
"Welk lettertype gebruik ik het best?", (http://www.wallacesanders.be/veelgestelde-vragen/welk-lettertype-gebruik-ik-het-best/), Geraadpleegd op 10 september 2015.


Hoe bereken je de gulden snede? 

Iedereen kent wel het getal pi. Minder bekend is het Griekse getal PHI voor de gulden snede. Reeds in de Oudheid bestond het geloof dat alles wiskundig verklaarbaar was, of beter gezegd, "meetbaar", in de vorm van getallen of verhoudingen van getallen. Alles was uit te drukken in verhoudingen tussen die getallen, ratio's. De meest perfecte ratio was terug te vinden in de Gulden Snede, waarin vormen zich met een ratio van circa 1.6 tot elkaar verhouden.

Bron: STRATEN, M., Tien verdwenen dagen, 2012.

`1/2 + sqrt(5)/2 = (1+sqrt(5))/2 = phi`


De vierkantswortel van 5 bedraagt ongeveer 2,236068. De Gulden Snede is dan ongeveer `(1+2.236068)/2 = 3.236068/2 = 1,618034`. 

Phi is een irrationaal getal, want vreemd genoeg kan je zeggen dat 

`phi=1 + 1/phi`

Dit zou je eveneens als volgt kunnen omschrijven:

`phi = 1+ (1/(1+ (1/(1+ (1/(1+ (1/(...))))))))`


De gulden snede is onzin

Volgens een aantal wetenschappers is het voorkomen van de gulden snede in de kunst "pure onzin" of puur toeval te noemen. De gulden snede zou geen enkele wetenschappelijke basis hebben. Inderdaad zijn er in de natuur en de kunst massa's voorbeelden te vinden waarin de verhouding 1.6 enkel enkel met veel fantasie is terug te vinden. John Brownlee zegt hierover: 

"It's bullshit. The golden ratio's aesthetic bona fides are an urban legend, a myth, a design unicorn. Many designers don't use it, and if they do, they vastly discount its importance. There's also no science to really back it up. Those who believe the golden ratio is the hidden math behind beauty are falling for a 150-year-old scam." 


Kunstenaars en ontwerpers zouden absoluut geen rekening houden met die "goddelijke verhouding". Bovendien is de Gulden Snede geen verhouding die werkelijk in de natuur voorkomt omdat het een irrationaal getal is. Een irrationaal getal is een getal dat niet is uit te drukken door een verhouding van twee getallen in een breuk, maar slechts bij benadering. De gulden snede bedraagt niet exact 1.6, maar kan slechts bij benadering uitgedrukt worden. Keith Devlin, professor in de wiskunde aan de universiteit van Stanford zegt hierover:

"Strictly speaking, it's impossible for anything in the real-world to fall into the golden ratio, because it's an irrational number,"


(Bron: BROWNLEE, J., "The Golden Ratio: Design's Biggest Myth THE GOLDEN RATIO IS TOTAL NONSENSE IN DESIGN. HERE'S WHY.", (http://www.fastcodesign.com/3044877/the-golden-ratio-designs-biggest-myth#3), Geraadpleegd op 14 september 2015.)

home