Terug

Hoe bereken je de gulden snede? 

Iedereen kent wel het getal pi. Minder bekend is het Griekse getal PHI voor de gulden snede. Reeds in de Oudheid bestond het geloof dat alles wiskundig verklaarbaar was, of beter gezegd, "meetbaar", in de vorm van getallen of verhoudingen van getallen. Alles was uit te drukken in verhoudingen tussen die getallen, ratio's. De meest perfecte ratio was terug te vinden in de Gulden Snede, waarin vormen zich met een ratio van circa 1.6 tot elkaar verhouden.

Bron: STRATEN, M., Tien verdwenen dagen, 2012.

`1/2 + sqrt(5)/2 = (1+sqrt(5))/2 = phi`


De vierkantswortel van 5 bedraagt ongeveer 2,236068. De Gulden Snede is dan ongeveer `(1+2.236068)/2 = 3.236068/2 = 1,618034`. 

Phi is een irrationaal getal, want vreemd genoeg kan je zeggen dat 

`phi=1 + 1/phi`

Dit zou je eveneens als volgt kunnen omschrijven:

`phi = 1+ (1/(1+ (1/(1+ (1/(1+ (1/(...))))))))`


home