Multimedia

Inleiding tot multimedia

De naam "inleiding to multimedia" schiet eigenlijk een beetje tekort. Wat leer je tijdens de opleiding? Vergelijk het met een opleiding voedingsleer. We leren je proeven van diverse ingrediënten. We leren welke ingrediënten goed samen passen, hoe je ze bewerkt en samenstelt. We leren ook al een klein beetje koken, je maakt kleine multimedia-recepten met je eigen favoriete ingrediënten. Je leert de smaak te pakken krijgen, je selecteert, proeft, kookt. Wie goed wil koken, moet niet alleen de ingrediënten kennen, en de gepaste bereidingswijzen. Je moet ook je kookgerei leren kennen: hoe werkt het fornuis, de bakoven, messen, snijgereedschap enz. 

Natuurlijk leren we niet echt koken. Je leert om te gaan met digitale systemen, je leert wat je ermee kan doen. Uiteraard gaan we daarin verder dan je normale computerkennis en -ervaring. Iedereen kan in een tekstverwerker een tekst invoeren, net zoals iedereen wel een ei kan bakken. Op het einde van het semester maakt elke student zijn eigen project.

Na de opleiding heb je als startende multimediale kok al de nodige kennis en ervaring om aan de slag te gaan met video, audio, webdesign... opleidingen en cursussen die je nog te wachten staan. 


Andere sites op dit platform

Klik op één van de onderstaande links om een andere cursus te openen.

Wat wordt van jou verwacht?

1. Materiaal

Een eigen laptop/computer meebrengen tijdens de lessen is een strikte noodzaak. Die computer gebruik je enkel voor de gestelde opdrachten tijdens de les, niet voor het raadplegen van je sociale media-accounts. 

Je mobiele telefoon gebruiken tijdens de lessen is niet toegestaan. Je schakelt het toestel uit en/of je bergt het op.

Tijdens het eerste jaar is de aankoop van specifieke software zoals de grafische pakketten van Adobe geen noodzaak, maar het kan wel een meerwaarde bieden. Studenten kunnen die software aan een voordeliger tarief kopen.

2. Leerstof

Inhoudelijk
Bij elk hoofdstuk vind je een overzicht van die onderdelen uit de cursus die je goed moet kunnen verklaren en/of omschrijven. Het kan gaan om bepaalde begrippen, maar ook om het geven van verklaringen, het leggen van verbanden enz. Wanneer er wordt gevraagd om twee dingen te vergelijken, moet je uiteraard beide onderdelen uitgebreid bespreken en vermelden. Het is jouw taak om die antwoorden zelf te formuleren op basis van de online cursus én de theorie tijdens de lessen. 

Belangrijk is dat je zelf begrijpt, wat je leert en op het examen zal uitleggen. Geef telkens voorbeelden om je uitleg te staven. Eén kort zinnetje per vraag volstaat niet!

Vaardigheden
Naast een theoretische basis is vooral het vormen van een aantal vaardigheden heel erg belangrijk. Je leert de theorie via praktische oefeningen. Op die manier zit je de theorie meteen in de praktijk. Je stapt tijdens de lessen buiten het keurslijf van je normale bezigheden op een digitaal systeem. Hierdoor leer je belangrijke concepten van multimedia, een basis elektronica, een basis programmeren. Hierdoor leer je de theorie "vastzetten". 

Je schaaft je eigen digitale/multimediale vaardigheden zelf bij door oefening eventueel m.b.v. online tutorials en films.

Kritische evaluatie
Naast het kritisch bekijken van de digitale en multimediale wereld, hecht de opleiding veel belang aan het stapsgewijs evalueren van het eigen werk, via de OVUR-strategie (oriënteren, voorbereiden, uitvoeren, evalueren). Bij elke stap in het uitvoeren van een opdracht evalueer je je eigen werk. Werk niet te snel, bereid je werk goed voor, evalueer, laat je werk beoordelen door anderen, wees niet te snel tevreden. Evalueer het werk van anderen zonder persoonlijke kritiek te leveren. 

3. Aanwezigheid

Het is belangrijk dat je aanwezig bent tijdens de lessen voor de testen en de oefeningen. Kan je er door omstandigheden niet zijn, dan verwittig je de lector vooraf via mail. Je levert een afwezigheidsattest in aan de balie.

Als je afwezig bent, zorg je dat je de opdrachten en lessen op eigen houtje verwerkt. Permanente opdrachten worden tijdens de contacturen uitgelegd, niet via mail.

4. Permanente evaluatie

De lessen bevatten telkens een stuk theorie. Bij het begin van een nieuwe les volgt er over het algemeen een evaluatie van de kennis die tijdens de vorige les werd opgedaan. Die tests zijn bij het begin van de volgende les beschikbaar via XTOLEDO.

Tijdens de lessen krijg je individueel of in groep een aantal opdrachten.  Zie hieronder.

5. Praktijkopdracht(en)

1. Tijdens de lessen krijg je individuele opdrachten die je via Toledo zal moeten indienen voor de afgesproken deadline.

2. Bij de PE hoort eveneens een praktijkopdracht voor een doel dat de lector aangeeft. Je werkt hieraan in groep en je wordt hiervoor eveneens als groep beoordeeld. Het betreft een multimedia-opdracht met een sociaal en/of cultureel doel.

3. Op het einde van het semester moet je een individuele opdracht inleveren gebouwd met technieken die je tijdens de diverse lessen met praktische oefeningen en theorie hebt aangeleerd. Je wordt niet enkel beoordeeld op het eindproduct, maar op het ganse werkproces tijdens de lessen. Wie dus meermaals niet aanwezig is, kan op dit werkproces niet beoordeeld worden.  

Voor deze opdrachten is er wekelijks een feedbackmoment (één van de drie lesuren) waarop je met de lector of één van de assistent-lectoren kan overleggen. 

5. Examen

Je staat zelf in voor de verwerking van alle theoretische kennis. Die theoretische kennis wordt beoordeeld tijdens het mondelinge examen.

home