Multimedia

Hoe bereken je de gulden snede? 

Iedereen kent wel het getal pi. Minder bekend is het Griekse getal PHI voor de gulden snede. Reeds in de Oudheid bestond het geloof dat alles wiskundig verklaarbaar was, of beter gezegd, "meetbaar", in de vorm van getallen of verhoudingen van getallen. Alles was uit te drukken in verhoudingen tussen die getallen, ratio's. De meest perfecte ratio was terug te vinden in de Gulden Snede, waarin vormen zich met een ratio van circa 1.6 tot elkaar verhouden.

Bron: STRATEN, M., Tien verdwenen dagen, 2012.

`1/2 + sqrt(5)/2 = (1+sqrt(5))/2 = phi`


De vierkantswortel van 5 bedraagt ongeveer 2,236068. De Gulden Snede is dan ongeveer `(1+2.236068)/2 = 3.236068/2 = 1,618034`. 

Phi is een irrationaal getal, want vreemd genoeg kan je zeggen dat 

`phi=1 + 1/phi`

Dit zou je eveneens als volgt kunnen omschrijven:

`phi = 1+ (1/(1+ (1/(1+ (1/(1+ (1/(...))))))))`


Fibonacci

De Fibonaccireeks is bijzonder bekend en duikt eveneens vaak op in de kunst en in relatie met de gulden snede. 

In de Fibonaccireeks start je met 1 en 1. Elk volgend getal is de som van de twee voorgaande. 

`1 + 1 = 2``1 + 2 = 3`
`2 + 3 = 5`
...
Wanner je de som neemt van 2 opeenvolgende getallen en je deelt die som door het grootste getal, dan krijg je een verhouding die `phi` benadert. 

`5/3=1.66666666667``8/5=1.6`
`(A+B)/B = phi`


Voorbeelden van de gulden snede

Ongetwijfeld ken je het pentagram, de vijfpuntige ster die vaak in verhalen en teksten over hekserij en magie opduikt. Het pentagram beantwoordt op verschillende manieren aan de verhouding van de gulden snede.


`a/b=phi` `b/c=phi`
`c/d=phi`

Voorbeelden uit de natuur

Prachtige voorbeelden van de relatie tussen Fibonaccireeksen en de gulden snede vind je in de natuur. 


Bron: http://io9.com/5985588/15-uncanny-examples-of-the-golden-ratio-in-nature


Bron: http://io9.com/5985588/15-uncanny-examples-of-the-golden-ratio-in-nature


Bron: http://io9.com/5985588/15-uncanny-examples-of-the-golden-ratio-in-nature

Voorbeelden uit de menselijke cultuur

In het Parthenon, de tempel gewijd aan de godin Athena op de Akropolis in Athene, is die "gulden verhouding" terug te vinden. Het vooraanzicht is 1,6 keer breder dan de hoogte. De zuilen zijn 1,6 keer langer dan de te ondersteunen bovenkant. 


De gulden snede is onzin

Volgens een aantal wetenschappers is het voorkomen van de gulden snede in de kunst "pure onzin" of puur toeval te noemen. De gulden snede zou geen enkele wetenschappelijke basis hebben. Inderdaad zijn er in de natuur en de kunst massa's voorbeelden te vinden waarin de verhouding 1.6 enkel enkel met veel fantasie is terug te vinden. John Brownlee zegt hierover: 

"It's bullshit. The golden ratio's aesthetic bona fides are an urban legend, a myth, a design unicorn. Many designers don't use it, and if they do, they vastly discount its importance. There's also no science to really back it up. Those who believe the golden ratio is the hidden math behind beauty are falling for a 150-year-old scam." 


Kunstenaars en ontwerpers zouden absoluut geen rekening houden met die "goddelijke verhouding". Bovendien is de Gulden Snede geen verhouding die werkelijk in de natuur voorkomt omdat het een irrationaal getal is. Een irrationaal getal is een getal dat niet is uit te drukken door een verhouding van twee getallen in een breuk, maar slechts bij benadering. De gulden snede bedraagt niet exact 1.6, maar kan slechts bij benadering uitgedrukt worden. Keith Devlin, professor in de wiskunde aan de universiteit van Stanford zegt hierover:

"Strictly speaking, it's impossible for anything in the real-world to fall into the golden ratio, because it's an irrational number,"


(Bron: BROWNLEE, J., "The Golden Ratio: Design's Biggest Myth THE GOLDEN RATIO IS TOTAL NONSENSE IN DESIGN. HERE'S WHY.", (http://www.fastcodesign.com/3044877/the-golden-ratio-designs-biggest-myth#3), Geraadpleegd op 14 september 2015.)

home