Oefening interface-ontwerp

Vorige les bouwde je een prototype voor een toepassing van een Arduino-microcontroller. Tijdens deze les bouwen we een prototype voor een softwareservice. Tijdens het eerste lesuur bekijken we de belangrijkste elementen waar je rekening moet mee houden bij het ontwerpen van een gebruiksvriendelijke en gebruikersgerichte interface voor software- en/of hardwaretoepassingen of webservices. Waar moet je rekening mee houden bij UX-design? Bekijk de presentatie op Presentatie "Soorten interfaces & UX-design".

Je vormt groepjes en de lector bezorgt aan iedere groep een opdracht/idee dat je verder moet uitwerken en waarvoor je een interface moet prototypen. We gebruiken hiervoor het programma Pencil dat je best al vooraf installeert!

Deze opdracht wordt geëvalueerd voor permanente evaluatie. 

Interface- en UX-ontwerp

Installeer Pencil voor het uitvoeren van de opdracht rond interface-ontwerp. 

"Pencil is built for the purpose of providing a free and open-source GUI prototyping tool that people can easily install and use to create mockups in popular desktop platforms."
Installeer Pencil

Opdracht UX

De lector verdeelt de opdrachten onder de diverse groepen. Je krijgt hiervoor twee lesuren de tijd. Daarna volgt de presentatie.

MOGELIJKHEID 1: OldsMobile

Ontwerp een bedieningsinterface voor een mobieltje voor bejaarden.

Eventueel verschillende “levels” naargelang de leeftijd.

MOGELIJKHEID 2: Senior OS

Ontwerp een bedieningsinterface voor een besturingssysteem voor bejaarden.

Eventueel verschillende “levels” naargelang de leeftijd.

MOGELIJKHEID 3: RecoWeb

Ontwerp een browser die zichzelf aanpast aan de gebruiker die voor hem zit. Kleuters, kinderen, mannen, vrouwen, bejaarden, andere taalgroepen...

Werkwijze?

1. Analyse van de doelgroep.

2. Beschrijving van de functionaliteit. Bespreek en beschrijf grondig het INTERACTION DESIGN en het VISUAL DESIGN.

3. Opbouw van 5 “schermen”. Bij elk scherm een beschrijving waarom die keuze/opbouw: argumenteer aan de hand van de cursus.

4. Bouw en selecteer een huisstijl vb. skeuomorfisch of niet.

5. Welke interactieve mogelijkheden?

6. Maak een PDF-bestand met daarin al de voorgenoemde informatie (stap 1 tot 5).

7. Bouw een presentatie (met aangepaste huisstijl) en presenteer die aan het publiek alsof je hen wil overtuigen om uw ontwerp te kiezen. Die presentatie moet niet in PowerPoint... Je mag ook een presentatiefilmpje bouwen.