Oefening

  1. Vorm een netwerk met drie tot vier studenten.
  2. Bekijk zeker de films over neurale netwerken.
  3. Lees de onderstaande opdracht. 
  4. Schrijf in een tiental lijnen uit hoe je dit probleem met een neuraal netwerk zou kunnen oplossen. 
  5. Stuur je opdracht in via Toledo.


Opdracht

UCLL geeft je een lijst van al dan niet geslaagde studenten. Voor elke student beschik je over de volgende gegevens:

1. Eindresultaat

2. Aantal keren afwezig tijdens de lessen.

3. Aantal tijdig ingeleverde opdrachten.

3. Aantal lessen gedurende een jaar.

Hoe zou je, op basis van de techniek uitgelegd in het filmpje, een techniek kunnen bedenken om het resultaat te voorspellen van studenten die nog niet zijn afgestudeerd op basis van hun aanwezigheid tijdens de lessen.

Download het databestand.


home