Onderdelen van je site

 1. Je mag een bestaand/gedownload sjabloon (MIT-license of een licentie die mag gebruikt worden voor commercieel gebruik) gebruiken.
 2. Je integreert een SQL-databank. 
 3. Je toont met je site aan dat je er zelf in slaagt om met behulp van PHP-code gegevens uit de databank weer te geven.
 4. De eindgebruiker moet zich kunnen aanmelden en de inhouden van de site zelf kunnen beheren via een webinterface. 
 5. Je moet je site voorzien van SEO. 
 6. Je moet gebruik kunnen maken van include-statements.
 7. Je mag gebruik maken van Crowl::Toddler, een klein CMS onder MIT-licentie.
 8. Het eindresultaat moet het gevolg zijn van eigen werk. Je mag die niet laten maken door derden of een andere webontwikkelaar. Wie een gans systeem downloadt, maakt zich mogelijk schuldig aan plagiaat. 

Je site inleveren

Je levert je site in voor de tijdens de les besproken datum.

Wat moet je inleveren? 

1. Registreer je site https://www.schoolvoorbeeld.be/php-mysql/phpregistersite

2. Upload de volledige inhoud van je PHP-site op schoolvoorbeeld.be/task 

3. Zorg dat uw oefeningen van het ganse semester aanwezig zijn op schoolvoorbeeld.be/task

3. Maak een backup van je MySQL/MariaDB-databank.

4. Upload het SQL-bestand op www.schoolvoorbeeld.be/task

Tutorialfilm


Andere voorwaarden

Stijl en vormgeving

 • Je zorgt voor een eenvormigheid van stijl: kleuren, lettertypes, afbeeldingen.
 • Stijlkenmerken neem je op in je CSS-bestand(en), niet in HTML!
 • Je kan foutloos en zinvol gebruik maken van ID's en stijlklassen.

Spelling en teksten

 1. De tekstinhouden moeten doordacht en gestructureerd zijn en vrij van spelling- en taalfouten. 
 2. Wie eraan denkt om zijn/haar website in een andere taal te bouwen: ook daar geldt een correct taalgebruik. Laat je werk controleren door een "native speaker". Bewijs tijdens je presentatie ook of de gekozen taal correspondeert met je doelpubliek.
 3. De inhoud van de teksten moet vrij zijn van "plagiaat". Een volledige site bouwen met inhouden van andere sites of andere bronnen, komt niet in aanmerking voor evaluatie. Je mag citeren, maar dan vermeld je duidelijk de bron. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Citaatrecht)
 4. Films van online videoservices zoals YouTube en Vimeo, mogen in de pagina's geïntegreerd worden.
 5. Andere MASHUP-elementen zoals Google Maps mogen eveneens opgenomen worden.
 6. Afbeeldingen van diensten als pixabay.com mogen gebruikt worden. Vermeld echter (eventueel op een afzonderlijke disclaimerpagina) de bron, indien de online dienst of de licentie hierom vraagt. 

Auteursrechten

Houd rekening met de auteursrechten. Als je teksten en/of andere inhoudelijke elementen van derden gebruikt op je site zonder bronvermelding, dan komt dit overeen met plagiaat. Het kan leiden tot het niet slagen voor dit vak.

Grootte van de bestanden

 1. Zorg dat een (individuele) foto nooit groter is dan 1mb. Probeer de totale grootte van je site onder de 25mb te houden.
 2. Als je films in je site wil opnemen, link ze dan van online diensten zoals VIMEO of YouTube. Je publiceert een filmbestand niet op je eigen site.

SEO

Elke pagina moet de volgende SEO-elementen bevatten:

 1. Een <title>-tag
 2. Metatags zoals description, author en keywords
 3. OG-tags voor sociale media
 4. JSON-LD-data kunnen extra punten opleveren.

home