Inleiding multimedia startpagina

Inleiding tot multimedia

De naam "inleiding to multimedia" schiet eigenlijk een beetje tekort. Wat leer je tijdens de opleiding? Vergelijk het met een opleiding voedingsleer. We leren je proeven van diverse ingrediënten. We leren welke ingrediënten goed samen passen, hoe je ze bewerkt en samenstelt. We leren ook al een klein beetje koken, je maakt kleine multimedia-recepten met je eigen favoriete ingrediënten. Je leert de smaak te pakken krijgen, je selecteert, proeft, kookt. Wie goed wil koken, moet niet alleen de ingrediënten kennen, en de gepaste bereidingswijzen. Je moet ook je kookgerei leren kennen: hoe werkt het fornuis, de bakoven, messen, snijgereedschap enz. 

Natuurlijk leren we niet echt koken. Je leert om te gaan met digitale systemen, je leert wat je ermee kan doen. Uiteraard gaan we daarin verder dan je normale computerkennis en -ervaring. Iedereen kan in een tekstverwerker een tekst invoeren, net zoals iedereen wel een ei kan bakken. Op het einde van het semester maakt elke student zijn eigen project.

Na de opleiding heb je als startende multimediale kok al de nodige kennis en ervaring om aan de slag te gaan met video, audio, webdesign... opleidingen en cursussen die je nog te wachten staan. 

Test voorkennis


De cursus multimedia

1. Hoofdstukken cursus

In het menu bovenaan vind je bij de vervolgkeuzelijst "cursus" de diverse hoofdstukken van de cursus terug. 

Deel 0: In de cursus gaan we uit van het IPOS-model. Deel 0 vormt de "instap" tot de rest van de cursus. 

Deel 1: In deel 1 maak je kennis met de diverse soorten elektronische en digitale systemen. Er is nog leven buiten de laptop...

Deel 2: Hoe communiceren digitale systemen en mensen met elkaar? Die laag van communicatie noemen we de interfacelaag. Welke soorten interfaces kunnen we onderscheiden? Hoe kan een mens aan een digitaal systeem "duidelijk maken" welke "taken" er moeten uitgevoerd worden? Hoe bouw je een gebruiksvriendelijke interface? Met welke ontwerpprincipes moet je rekening houden. 

Deel 3 tot en met 8 zijn voorlopig nog niet volledig beschikbaar. 

2. Leerstof

Inhoudelijk
Bij leerstof vind je een overzicht van die onderdelen uit de cursus die je goed moet kunnen verklaren en/of omschrijven. Het kan gaan om bepaalde begrippen, maar ook om het geven van verklaringen, het leggen van verbanden enz. Wanneer er wordt gevraagd om twee dingen te vergelijken, moet je uiteraard beide onderdelen uitgebreid bespreken en vermelden. Het is jouw taak om die antwoorden zelf te formuleren op basis van de online cursus én de theorie tijdens de lessen. 

Belangrijk is dat je zelf begrijpt, wat je leert en op het examen zal uitleggen. Geef telkens voorbeelden om je uitleg te staven. Eén kort zinnetje per vraag volstaat niet!

Vaardigheden
Naast een theoretische basis is vooral het vormen van een aantal vaardigheden heel erg belangrijk. Je leert de theorie via praktische oefeningen. Op die manier zit je de theorie meteen in de praktijk. Je stapt tijdens de lessen buiten het keurslijf van je normale bezigheden op een digitaal systeem. Hierdoor leer je belangrijke concepten van multimedia, een basis elektronica, een basis programmeren. Hierdoor leer je de theorie "vastzetten". 

Kritische evaluatie
Naast het kritisch bekijken van de digitale en multimediale wereld, hecht de opleiding veel belang aan het stapsgewijs evalueren van het eigen werk, via de OVUR-strategie (oriënteren, voorbereiden, uitvoeren, evalueren). Bij elke stap in het uitvoeren van een opdracht evalueer je je eigen werk. Werk niet te snel, bereid je werk goed voor, evalueer, laat je werk beoordelen door anderen, wees niet te snel tevreden. Evalueer het werk van anderen zonder persoonlijke kritiek te leveren. 

3. Permanente evaluatie en aanwezigheid tijdens de lessen

Tijdens de lessen krijg je individueel of in groep een aantal opdrachten. Op het einde van het semester moet je een individuele opdracht inleveren gebouwd met technieken die je tijdens de diverse lessen met praktische oefeningen en theorie hebt aangeleerd. Je wordt niet enkel beoordeeld op het eindproduct, maar op het ganse werkproces tijdens de lessen. Wie dus meermaals niet aanwezig is, kan op dit werkproces niet beoordeeld worden. 

4. Verdieping

In de vervolgkeuzelijst verdieping vind je bepaalde onderdelen terug die niet tot de leerstof horen, maar die de leerstof wel kunnen verduidelijken.