Historicus

Wat onderzoeken geschiedkundigen?

Geschiedkundigen onderzoeken het verleden. Ze zoeken informatie op over feiten uit het verleden. Als ze informatie ontdekken, bestuderen ze die. Op die manier proberen ze te weten te komen welke feiten zich in het verleden hebben voorgedaan...

Bekijk de film...

Doe de test

Een geschiedkundige bron is...

Hoe werkt een geschiedkundige?